درباره ما


قدمت تاريخي اداره كل تربيت بدني استان خراسان 61 سال مي باشد. اين اداره در سال 1320 با خريد يك قطعه زمين از آستان قدس رضوي فعاليت خود را آغاز نمود و آقاي منوچهر مهران سالن مهران را در آن محل بنا كرد كه سابقاً به نام «زمين چرخ» معروف بود و بدين ترتيب جناب آقاي مهران تربيت بدني و ورزش را بصورت رسمي در استان پهناور خراسان تأسيس نمودند. بعد از اينكه ايشان به تهران منتقل شدند به ترتيب آقايان بهمن، كاشفي، زرشكي، حدادي، قره، هنرپرداز، مرحوم دكتر خرمي (1370)، مجتهدزاده (1372)، محمدرضا داورزني (1375)، حسين شكوهي (1377) و منوچهر پورحسن (1381) عهده دار مسووليت اداره كل تربيت بدني استان بوده اند كه اين عزيزان با تلاش گرانقدر خود توانستند ورزش استان را به رشد و شكوفايي گسترده اي برسانند.

معروف ترين چهره هاي ورزش خراسان در سالهاي پيشين عبارتند از آقايان باغبانباشي (دووميداني) ، صابري ( ) ، آل طه ( ) ، پهلوان سخدري (كشتي) ، وفادار (كشتي) ، محمديان (كشتي) ، فرجامي ( ) ، باباخورشيدي ( ) ، جعفر ابريشمي ( ) ، شيباني (بسكتبال) ، علي حسيني ( ) ، موسي حسيني ( ) ، يزدزاد (ژيمناستيك) ، سهراب سرابي (زيبايي اندام) و در دهه اخير مي توان از آقايان رسول و اميررضا خادم (كشتي) ، خداداد عزيزي (فوتبال) ، زينل نيا (كشتي) ، توكليان ( ) ، خدائي ( ) ، خسرو دلير (كشتي) ، مسعود آخوندزاده ( ) و نيره عاكف (تيراندازي معلولين) نام برد.

اين استان داراي 700 كيلومتر مرز مشترك با تركمنستان و 619 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان مي باشد و وسعت فعاليت اداره كل تربيت بدني استان شامل 5/315686 كيلومتر مربع مي شودكه حدوداً يك پنجم مساحت ايران را به خود اختصاص مي دهد. اين اداره كل ورزش 25 شهرستان، 85 بخش و 215 دهستان را تحت پوشش خود دارد. و تاكنون توانسته است حدود 750 هيأت را فعال نمايد و با امكانات مالي خود تاكنون 30 استاديوم ورزشي، 95 زمين روباز و 105 سالن ورزشي سرپوشيده ، 80 زمين چمن فوتبال، 170 زمين خاكي و 396 مركز ورزشي خصوصي را به مرحله بهره برداري رسانده و تسهيلات آن را در اختيار ورزشكاران زن و مرد، پير و جوان اين استان قرار داده است. در حال حاضر اين استان 221 ورزشكار را در عضويت تيمهاي استاني و ملي و 69582 ورزشكار مرد و 39866 ورزشكار زن را به صورت سازمان يافته تحت پوشش خود دارد.

اميد است در سالهاي آتي جايگاه ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي در ارتقا و شكوفايي و سلامت افراد اين مرز و بوم و همچنين در رشد فرهنگ و فضايل اخلاقي جامعه اسلامي ما نقش بسزايي ايفا نمايد.